ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಓವನ್

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಾಟ್!