ការវាស់វែង colorimeter DRK8620

សង្ខេបខ្លី:

Themaintechnicalparameters: Instrumentilluminationgeometry:0/d Spectrumcondition,theoverallresponsetristimulusvaluesCIEstandardilluminantD65and10


ផលិតផលលំអិត

ផលិតផលស្លាក

Themaintechnicalparameters:

Instrumentilluminationgeometry:0/d

Spectrumcondition,theoverallresponsetristimulusvaluesCIEstandardilluminantD65and10


  • មុន:
  • បន្ទាប់:

  • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

    WhatsApp Online Chat !