Laboratórium

So zlepšovaním životnej úrovne ľudí má kvalita obrovského množstva spotrebného tovaru vyššie požiadavky, najmä potraviny, obaly, chemikálie, guma, plasty a iné výrobky, kvalita výrobkov je úzko spätá so životom ľudí. sa stali stredobodom záujmu mnohých podnikov a spotrebiteľov.Medzi nimi je dôležitým aspektom kvality produktu kontrola kvality materiálu.V priebehu rokov došlo v rôznych priemyselných odvetviach k rastu dodávateľov laboratórnych zariadení, ako sú plasty, papierové výrobky, obaly, netkané textílie a guma.

Aby dodávatelia materiálov mali jasnú predstavu o kvalite svojich výrobkov, štandardné laboratórium Ji'nan Drick bude otvorené pre komunitu, aby poskytovalo služby testovania vzoriek.

 


WhatsApp online chat!