ห้องปฏิบัติการ

ด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้คน คุณภาพของสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับข้างเคียงมีความต้องการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร บรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ยาง พลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของผู้คน กลายเป็นจุดสนใจของธุรกิจจำนวนมากและความกังวลของผู้บริโภคในหมู่พวกเขา การควบคุมคุณภาพวัสดุเป็นส่วนสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมต่างๆ Drick ได้เติบโตสำหรับซัพพลายเออร์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เช่น พลาสติก ผลิตภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ผ้าไม่ทอ และยาง

เพื่อให้ซัพพลายเออร์วัสดุมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเอง ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน Ji'nan Drick จะเปิดให้ชุมชนให้บริการทดสอบตัวอย่าง

 


WhatsApp แชทออนไลน์ !