Phòng thí nghiệm

Với sự cải thiện mức sống của người dân, chất lượng của số lượng lớn hàng hóa tiêu dùng cần thiết cho phía bên có yêu cầu cao hơn, đặc biệt là thực phẩm, bao bì, hóa chất, cao su, nhựa và các sản phẩm khác, chất lượng sản phẩm có mối liên hệ mật thiết với cuộc sống của con người, đã trở thành tâm điểm được nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm.Trong số đó, kiểm soát chất lượng vật liệu là một khía cạnh quan trọng của chất lượng sản phẩm.Trong những năm qua, các ngành công nghiệp khác nhau, Drick tăng trưởng cho các nhà cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm như nhựa, sản phẩm giấy, bao bì, vải không dệt và cao su.

Để làm cho các nhà cung cấp nguyên liệu hiểu rõ về chất lượng sản phẩm của chính họ, phòng thí nghiệm tiêu chuẩn Ji'nan Drick sẽ mở cửa cho cộng đồng để cung cấp dịch vụ thử nghiệm mẫu.

 


Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!